ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แคปซูลดิลลีเนีย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์(Dillenia capsule against Alzheimer’s disease)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช
คำสำคัญ แคปซูลดิลลีเนีย;โรคอัลไซเมอร์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แคปซูลดิลลีเนีย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ มีส่วนประกอบจากพืช 100% มีปริมาณสารโอลีเอไมด์ (oleamide) สูง ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ ชักนำให้หลับลึกและอยากอาหาร มีผลการวิจัยรองรับว่าปลอดภัยไม่เป็นพิษทั้งในระดับเซลล์และโมเลกุลของสารพันธุกรรม รวมทั้งการทดลองในมนุษย์ 20 คน ในเวลา 1 เดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อายุระหว่าง 50-60 ปี 19 คน มีความจำดีขึ้น นอนหลับได้ดีขึ้น อยากอาหารมากขึ้น ส่วนอีก 1 คน อายุ 36 ปี ไม่พบการเปลี่ยนปแลงเนื่องจากอยู่ในวัยที่ฮอร์โมนอซีทิลโคลีน (acetylcholine) ยังไม่พร่อง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง