ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัดรวมขิงและข้าวก่ำต่อภาวะสมองขาดเลือดในหนูแรท
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพุทธิวัฒน์ ทองวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ, ผศ.พญ.ปณคพร วรรณานนท์, รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร, ดร.วิภาวี ทูคำมี
คำสำคัญ ขิง ข้าวก่ำ โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน Zingiber officinale, purple rice, ischemic stroke
หน่วยงาน สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สารสกัดผสมระหว่างขิงและข้าวก่ำ อัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยน้ำหนักสารสกัด มีฤทธิ์ในการป้องกันความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ซึ่งนับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในปัจจุบัน โดยพบว่าหนูทดลองที่ได้รับสารสกัดมีปริมาตรสมองที่ขาดเลือดลดลง มีการฟื้นตัวของระบบประสาทดีขึ้น ลดภาวะความจำบกพร่องภายหลังการเกิดสมองขาดเลือด ซึ่งมีประสิทธิภาพดีสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้ป้องกันและฟื้นฟูภาวะสมองขาดเลือดต่อไป
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัดรวมขิงและข้าวก่ำต่อภาวะสมองขาดเลือดในหนูแรท is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง