ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บรรจุภัณฑ์ฉลาด สำหรับทุเรียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. วรภัทร ลัคนทินวงศ์
คำสำคัญ บรรจุภัณฑ์;ทุเรียน
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการคิดค้นบรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาคุณ­ภาพทุเรียนปอกเปลือกพร้อมบริโภคสด ลักษณะบรรจุภัณฑ์ แบบ Active and Intelligent ที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับทุเรียนตัดแต่งพ­ร้อมบริโภคและสามารถเก็บรักษาเนื้อทุเรียนได้นานประมาณสองเดือนมีตัวดูดซับกลิ่นที่ผลิตมาจากเปลือกทุเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=pAZv0LlX6u0
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


บรรจุภัณฑ์ฉลาด สำหรับทุเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง