ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจหาแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ในไก่ที่ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายเมธานนท์ มูลโพธิ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.น.สพ.ดร. ณัฐวุฒิ สถิตเมธี , ผศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณื พริ้งเพราะ , ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
คำสำคัญ การลบล้างฤทธิ์;ไวรัสโรคนิวคาสเซิล;เชื้อไวรัสนิวคาสเซิล
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โรคนิวคาสเซิลเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงในสัตว์ปีกซึ่งเป็นโรคที่สามารถควบคุมและป้องกันได้โดยให้สัตว์ได้รับวัคซีน วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิดรวมทั้งวัคซีนชนิดที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงต่ำ (La Sota strain) อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดนี้ ในการลบล้างฤทธิ์ของแอนติบอดีต่อไวรัสนิวคาสเซิลสายพันธุ์ท้องถิ่นที่คัดแยกได้ในเขตภาคเหนือตอนบน จากการศึกษาสรุปได้ว่าวัคซีนนิวคาสเซิลสามารถเหนี่ยวนำให้ไก่เนื้อและไก่ไข่สร้างแอนติบอดีที่มีคุณสมบัติในการลบล้างฤทธิ์ของเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสูงที่สามารถคัดแยกได้ในเขตภาคเหนือตอนบน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง