ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
คำสำคัญ การปลูก;ข้าวโพดหวานอินทรีย์
หน่วยงาน บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานแบบแปรรูปและแช่แข็งไปยังตลาดโลกและตลาดในประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานสู่ตลาดโลกก็เนื่องจากตลาดต้องการข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ตลาดในสหภาพยุโรปยังมีความเข้มงวดในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์เพื่อนำไปแปรรูปในตลาดเดิม และส่งออกข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์แบบฝักด้วยการบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวโพดเกษตรอินทรีย์ของไทยตรงตามมาตรการเกษตรอินทรีย์สากล และมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง (zero-detection of agricultural chemical residues) โดยลักษณะทั่วไปของข้าวโพดหวานเป็นพืชอายุสั้น สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกในระยะสั้นได้ โดยข้าวโพดนั้นจะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ประมาณ75 วัน ดังนั้นข้าวโพดหวานจึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อไปในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=CiqNxPFpTN8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง