ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รากแก้วแห่งปัญญา ตอน แผ่นดินถล่ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ThailandResearchFund
คำสำคัญ รากแก้ว;ปัญญา;แผ่นดินถล่ม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ภัยพิบัติจากดินถล่มที่เกิดหลายครั้งในประ­เทศไทยมาจากปรากฎการณ์ธรรมชาติและการบุกรุ­กและตัดไม้ทำลายป่า โดยพบว่ามีหลายพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่­จะเกิดแผ่นดินถล่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=sVu9eNPEBzI
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รากแก้วแห่งปัญญา ตอน แผ่นดินถล่ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง