ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารคดีน้ำ 04 ปัจจัยและสาเหตุอุทกภัยและภัยแล้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
คำสำคัญ น้ำ;อุทกภัย;ภัยแล้ง
หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย น้ำคือชีวิต พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ เพราะน้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการจัดการทรัพยากรน้ำและการนำทรัพยากรน้ำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมเสียหายส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อปริมาณน้ำ การอุปโภค บริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม สถานการณ์นี้จะยิ่งเลวร้ายลงหากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ก็จะยิ่งส่งผลทำให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง และในช่วงที่ฝนตกหนักก็ก่อให้เกิดปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=M7qwecDhbL4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สารคดีน้ำ 04 ปัจจัยและสาเหตุอุทกภัยและภัยแล้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง