ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ
คำสำคัญ กบ;สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก;สิ่งแวดล้อม;อพ.สธ.
หน่วยงาน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย กบมีเยอะมากมายมีทุกที่ทุกถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งแต่ยอดไม้ถึงชายน้ำ แม้แต่ใต้ดินก็มีซึ่งกบจะดำดินอยู่ในบางฤดู แต่จะมีคนที่ศึกษาน้อยมาก ซึ่งกบในประเทศไทยเป็นกบที่ไม่มีพิษยกเว้นคางคงจะมีพิษเป็นพิษอ่อน ๆ จะทำลายเนื้อเยื่อ เช่น ริมฝีปาก ลูกตา จากการศึกษามา 10 กว่าปี ทำให้รู้จักกบและความสำคัญของกบในประเทศไทยมากขึ้น จึงให้รู้ว่ากบขาดคนดูแล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Y37vFwOmnBo
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง