ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคนิคปลูกผักคะน้าให้งาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธงชนะ พรหมมิ
คำสำคัญ เทคนิค;ปลูก;ผักให้งาม
หน่วยงาน จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การปลูกผักคะน้าต้นละ 2-3 กิโลกรัมโดยใช้มูลสัตว์ ละอองข้าว ขึ้เถ้าแกลบ อยากจะแนะนำให้เกษตรกรเรียนรู้ว่ามีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจะลดต้นทุนลงได้เยอะ เพราะไม่ได้ไปเชื่อว่าปุ๋ยบริษัทนี้ดีบริษัทนั้นดีแต่ผักทุกอย่างที่ปลูก เกษตรกรสามารถกำหนดได้เลยว่าพืชผักที่ปลูกแล้ว 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือนจะต้องโตขนาดนี้ จะต้องติดลูก ลูกต้องดก และบริหารจัดการเก็บขายได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=0y2txYVSiR4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เทคนิคปลูกผักคะน้าให้งาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง