การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อแพะแช่แข็งเพื่อใช้ในการผสมเทียม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อแพะแช่แข็งเพื่อใช้ในการผสมเทียม
เจ้าของผลงาน :  นิตยา ทองทิพย์
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
คำสำคัญ :   น้ำเชื้อแช่แข็ง อัตราการผสมติด อัตราการตั้งท้อง
หน่วยงาน :  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คำอธิบาย :  การผสมเทียมแบบกำหนดเวลา 1 ครั้งคือชั่วโมงที่ 48 และครั้งที่ 2 ที่ชั่วโมงที่ 72 หลังถอดฮอร์โมน CIDR®-G ด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดหลอด 0.25 มิลลิลิตร ความเข้มข้นอสุจิ 200 ล้านตัวต่อหลอด โดยกลุ่มที่1 ใช้น้ำเชื้อแช่แข็งสูตร Tris-egg yolk และกลุ่มที่2 ใช้น้ำเชื้อแช่แข็งสูตร MJ-EX2TM มีคุณภาพตามมาตรฐาน จากพ่อพันธุ์ดีที่เคยผสมและให้ลูกแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆได้แก่ ข้อมูลอัตราการผสมติด, อัตราการตั้งท้อง หลังจากผสมเทียมแพะ 30-60 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.thai-explore.net
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อแพะแช่แข็งเพื่อใช้ในการผสมเทียม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710