ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบ/สาธิตการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในบ่อดินเลี้ยงกุ้งทะเลอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
คำสำคัญ การเลี้ยงหอยหวาน;หอยหวานขนาดตลาด;เลี้ยงหอยหวานในบ่อดิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดินแก่เกษตรกรนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จัดทำบ่อสาธิตการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในบ่อดินเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และประเมินผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ สำหรับการพัฒนากิจการหน่วยธุรกิจเต็มรูปแบบการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในพื้นที่ต่างๆ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง