ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบ/สาธิตการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในบ่อดินเลี้ยงกุ้งทะเลอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบ/สาธิตการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในบ่อดินเลี้ยงกุ้งทะเลอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เจ้าของผลงาน :  ดร. นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การเลี้ยงหอยหวาน, หอยหวานขนาดตลาด, เลี้ยงหอยหวานในบ่อดิน
หน่วยงาน :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดินแก่เกษตรกรนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จัดทำบ่อสาธิตการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในบ่อดินเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และประเมินผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ สำหรับการพัฒนากิจการหน่วยธุรกิจเต็มรูปแบบการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในพื้นที่ต่างๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710