ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บูรณาการนาโนเทคโนโลยีสำหรับการเคลือบพื้นผิวและการเตรียมอนุภาคนาโน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
เจ้าของผลงานร่วม นายแพทย์อัตถพร บุญเกิด
คำสำคัญ พอลิเมอร์;อนุภาคนาโน;ไมเซลล์;นาโนสเฟียร์;การเคลือบพื้นผิว;การเคลือบทีละชั้น;การพ่นเคลือบ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพสามารถถูกบรรจุในระบบส่งยาระดับนาโนเมตรเพื่อควบคุมอัตราการปลดปล่อยสาร และสามารถนำระบบส่งยาระดับนาโนเมตรมาเคลือบบนผิวสายสวนปัสสาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านจุลชีพ รวมถึงการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการชุดตรวจให้สะดวกและราคาไม่แพง เช่น ชุดตรวจระดับของโฮโมซิสเตอีนในเลือดสำหรับการวินิฉัยความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และชุดตรวจตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระดับยีนสำหรับการวินิฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง