ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงมันเทศประดับด้วยสิ่งก่อการกลายในสภาพปลอดเชื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นุชรัฐ บาลลา
คำสำคัญ ปรับปรุงพันธุ์พืช;มันเทศประดับ;สารก่อการกลาย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ศึกษาผลของสารก่อการกลายที่ทำให้มันเทศประดับ ในสภาพปลอดเชื้อเกิดการกลาย มีลักษณะใหม่เกิดขึ้น โดยใช้สิ่งก่อารกลาย 2 ชนิดคือ รังสีแกมมา และสารโคลชิซีน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปรับปรุงมันเทศประดับด้วยสิ่งก่อการกลายในสภาพปลอดเชื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง