ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เขมพัษ ตรีสุวรรณ
คำสำคัญ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
หน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย นักวิจัย มก. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูพร้อมดื่ม จากการหมักข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผสมน้ำผัก ผลไม้ เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ได้ทำการศึกษากระบวนการย่อยแป้งข้าวด้วยการใช้เอนไซม์ ให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาล นำน้ำตาลจากข้าวแต่ละชนิดหมักต่อให้กลายเป็นไวน์ข้าวโดยการใช้ยีสต์ ซึ่งในไวน์ข้าวจะได้เอทิลแอลกอฮอล์ที่นำมาหมักต่อ จนได้เป็นน้ำส้มสายชูแบบเข้มข้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=7F8dSvMCYV0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง