ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน ลดต้นทุน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
คำสำคัญ หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน;ลดต้นทุน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน" ลดต้นทุนเกษตรกรไทยอีกหนึ่งความน่ายินดีของงานวิจัยไทยด้านการเกษตรที่สามารถใช้งานได้จริงกับการผลิต "หัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดนาโน" ส่งออก โดยสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กว่า 100 ล้านต่อปี ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นและยังสร้างทัศนคติใหม่ให้แก่เกษตรกรไทยให้เลิกใช้สารเคมีในพืชสวน ไร่นา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=J-W2Zg6KDzo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน ลดต้นทุน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง