ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแยกยาไครอลด้วยไมโครโมโนลิธิคคอลัมน์สังเคราะห์ ร่วมกับการใช้กราฟีนเป็นตัวนำในการตรวจวัดแบบแอมเพอโรเมตริก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาว จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ , ผศ.ดร. ชุติมา เพชรกระจ่าง
คำสำคัญ ยาไครอล;อะทีโนลอล;การแยกสารระดับไมโครลิตร;ไครอลโมโนลิธ;การตรวจวัดสัญญาณแบบแอมเพอโรเมตริกโดยใช้กราฟีนเป็นตัวนำ
หน่วยงาน สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๑๑๑ ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์แบบประหยัดสารและต้นทุนโดยการสังเคราะห์วัสดุพรุนโมโนลิธที่มีคุณสมบัติเป็นไครอลเพื่อสร้างระบบการวิเคราะห์สารไครอลในระดับไมโครลิตร พบการตรวจวัดสารอะทีโนลอลด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงให้สัญญาณที่ดีกว่าการตรวจวัดแบบแอมเพอโรเมตรีบนไมโครชิป อย่างไรก็ตามระบบการตรวจวัดบนไมโครชิปที่พัฒนาแสดงประสิทธิภาพการตอบสนองต่อสัญญาณได้ใกล้เคียงกับเครื่องมือทางเคมีไฟฟ้ามาตรฐานที่ใช้ในแลปโดยทั่วไป และแสดงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ภาคสนามแบบพกพา สำหรับการวิเคราะห์สารประเภทอื่น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การแยกยาไครอลด้วยไมโครโมโนลิธิคคอลัมน์สังเคราะห์ ร่วมกับการใช้กราฟีนเป็นตัวนำในการตรวจวัดแบบแอมเพอโรเมตริก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง