ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ปราการเกียรติ ยังคง
เจ้าของผลงานร่วม นายวิทยา ไพเราะห์ , นายสรายุทธ หัสนัย
คำสำคัญ หุ่นยนต์ฟื้นฟู;การเคลื่อนไหวแขน
หน่วยงาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โต๊ะหุ่นยนต์ ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขนที่สามารถตอบสนองสัญญาณการเคลื่อนไหวตามหลักการ Sensory retraining ควบคู่การฝึกฝนการรับความรู้สึกแบบ Perfetti method โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขนสำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคอัมพาตครึ่งซีก ด้วยคุณลักษณะเด่นที่อุปกรณ์ตรวจวัดแรงกระทำของมือผู้ป่วยมีความไวสูง อีกทั้งสามารถจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนในการฝึกผู้ป่วยได้หลากหลาย และสามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้เกือบทุกระดับความรุนแรง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=60bNFclhrC4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง