ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิธีการบรรเลงรวมวง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์บำรุ่ง พาทยกุล
คำสำคัญ การบรรเลงรวมวง
หน่วยงาน กรมศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย วิดีโอชุดนี้จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของนักดนตรีชั้นนำจากกรมศิลปากร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบวงปี่พาทย์ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยคำอธิบายความเป็นมาของวงปี่พาทย์ แนะนำหน้าที่เครื่องดนตรีประกอบวง และแสดงการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์รูปแบบต่าง ๆ เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจดนตรีไทย ตลอดจนห้องสมุดต่าง ๆ ได้มีไว้ใช้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีที่ละเอียดลึกซึ่งยิ่งขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ZMtwpmVU5AY
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


วิธีการบรรเลงรวมวง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง