ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขับร้องประสานเสียงสี่แนว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฐ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำสำคัญ การขับร้อง;ประสานเสียงสี่แนว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฐ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย นักศึกษาเอกดนตรี สากล จากมหาวิทยาลัยราชภัฐ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาเอกดนตรีและผู้ที่สนใจทั่วไปในขับร้องประสานเสียง ซึ่งผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการขับร้องประสานเสียงมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3bCCMfK2KK8
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การขับร้องประสานเสียงสี่แนว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง