ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทำเส้นขนมจีน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.ส กาญจนาพร จันทร์ดวง
เจ้าของผลงานร่วม น.ส ดารินทร์ สุนิธรรม , น.ส เจนจิรา สุภาษี , น.ส มาลิษา ยาวิชัย , น.ส สุภานัน มูลยอง , น.ส มธุลดา พรหมณะ
คำสำคัญ เส้นขนมจีน;ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เพื่อการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเ­ส้นขนมจีน การทำเส้นขนมจีนเป็นการนำเอาข้าวมาผ่านกรรมวิธีการบดแล้วทำให้ออกมาเป็นเส้นขนมจีน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=EIIpYeZ6KoU
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การทำเส้นขนมจีน ภูมิปัญญาท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง