ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผนงานสื่อศิลปะ และวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ
คำสำคัญ แผนงานสื่อศิลปะ;วัฒนธรรม;สร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แผนงานสื่อศิลปะ และวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ มาจากแผนงานสื่อทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อวัฒนธรรม แผนงานนี้เป็นแผนงานแรก ๆ ที่ทำงานทางด้านทุนอุปถัมภ์ในด้านสื่อ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่าง ๆ สื่อพื้นบ้าน สื่อร่วมสมัย สื่อวัฒนธรรม และกิจกรรมมุ่งเน้นเยาวชน ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในปี 2551 ได้มีการเริ่มสื่อศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น มีขอบเขตที่กว้าง สามารถเข้าถึงวิถีชีวิตการเป็นพลเมือง เข้าถึงวิถีชีวิตความอยู่ดีมีสุข ในวิถีสุขภาวะในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชน และชุมชน โดยสื่อที่เป็นเครือข่ายสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ดนตรีสร้างสุข เครือข่ายสื่อพื้นบ้านสานสุข ศิลป์สร้างสุข เครือข่ายละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มสื่อศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีโครงการปิ๊งส์ คือ การดึงความดี ๆ เล็ก ๆ มาสร้างสุขให้เยาวชน จากสื่อศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน แล้วทำการบูรณาการทั้งหมดโดยขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และเป็นนโยบายของท้องถิ่น ชุมชน และนโยบายระดับประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=kKdZ5WShEc8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แผนงานสื่อศิลปะ และวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง