ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มะนาว - การขยายพันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รวี เสรฐภักดี
คำสำคัญ การขยายพันธุ์มะนาว;การตอนกิ่ง
หน่วยงาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย แนวทางการขยายพันธุ์มะนาว มีการปลูกกิ่งปักชำ การตอนกิ่ง การนำต้นตอมาขยายพันธ์ุของมะนาวมักไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นัก ควรจะต้องนำมาตอนและการปักชำ ควรเป็นกิ่งสีเขียวแต่ถ้าสีน้ำตาลแก่เกินไป ไม่ควรนำมาใช้ ปกติมะนาวมีการออกรากได้ง่ายอยู่แล้ว การดูแลรักษา เทคนิคการปลูกต้องมีการตัดแต่งกิ่งด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jGPS3xHkdxs
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


มะนาว - การขยายพันธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง