ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูก (Cost effective nitroaromatic explosives test kit)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อารีย์ ชูดำ
คำสำคัญ ชุดตรวจสารระเบิด;ระเบิดไนโตรอะโรมาติก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูกมีลักษณะเป็นก้อนพอลิเมอร์ ชนิดไครโอเจลที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกและเกิดการเปลี่ยนสี ชุดตรวจนี้มี ต้นทุนการผลิตประมาณ 0.80 บาทต่อชุดตรวจ (0.02 ดอลลาร์) และ 1 ชุดตรวจ สามารถใช้ซ้ำาได้ 9 ครั้ง มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และปลอดภัย สามารถเติมตัวอย่างลงในหลอดพลาสติกขนาดเล็กซึ่งบรรจุก้อนพอลิเมอร์ไว้ภายในได้โดยตรง และสามารถเก็บรักษาภายในช่องแช่แข็ง (อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส) อย่างน้อย 3 เดือน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง