ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบแขนเทียมแบบการลดจำนวนอุปกรณ์ต้นกำลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชราพร เฉลิมไพศาลสุข
คำสำคัญ แขนเทียม;Underactuated
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การออกแบบแขนเทียมแบบลดจำนวนอุปกรณ์ต้นกำลังมีจุดประสงค์เพื่อทำการลดจำนวนอุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของแขนเทียม งานวิจัยชิ้นนี้มีความสนใจการออกแบบแขนเทียมจำนวน 3 DOFs โดยที่บริเวณหัวไหล่ประกอบด้วย 2 DOFs และข้อมือประกอบด้วย 1 DOF และใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด 12V 5 rpm จำนวน 1 ตัวเป็นอุปกรณ์ต้นกำลังควบคุมการเคลื่อนไหวทั้งระบบของแขนเทียม กลไกการทำงานของแขนเทียมใช้การประยุกต์ระบบเฟืองและสายพานเป็นกลไกส่งถ่ายกำลังไปยังส่วนต่างๆของแขนเทียม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การออกแบบแขนเทียมแบบการลดจำนวนอุปกรณ์ต้นกำลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง