ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Preparation and Characterization of Keratinocyte - Fibroblast Cell Sheets for Treatment of Burn Wounds
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Kanokaon Benchaprathanphorn
เจ้าของผลงานร่วม Pornprom Muangman , Phongphot Sakulaue , Wanwipa Siriwatwechakul , Kwanchanok Viravaidya-Pasuwat
คำสำคัญ cell sheet engineering;co-culture;co-polymer;fibroblast;keratinocyte;primary cell;temperature-responsive polymer
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการสร้างแผ่นเซลล์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดแผลไฟไหม้ ซึ่งปกติแล้ว การรักษาของผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้นั้นจะใช้การปลูกถ่ายผิวหนังซึ่งไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีขนาดของผิวหนังดีน้อย ทางทีมวิจัยจะเก็บผิวหนังขนาดเล็กมาเพื่อแยกเซลล์แล้วทำการสร้างแผ่นเซลล์ให้ผู้ป่วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=7399530&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7399530
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง