ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติ เลิศล้ำ
คำสำคัญ ถ่านไม้ไผ่;เพื่อสุขภาพ
หน่วยงาน จังหวัดปราจีนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สังคมไทยคุ้นเคยกับถ่านไม้มานานและในชีวิตประจำวันถ่านคือ เชื้อเพลิงจำเป็นที่แม่บ้านใช้หุงหาอาหาร แม้ปัจจุบันก๊าซหุงต้มจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแต่จากการสำรวจพบว่าคนไทยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ยังใช้ถ่านอยู่ ในแง่ของพลังงานถ่านเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานความร้อนสูง น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ที่สำคัญเมื่อมีการเผาไหม้จะมีควันน้อยไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถ่านมิได้เป็นแค่พลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือนเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเช่น ในภาคการเกษตรยังใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์และใช้ปรับสภาพดิน ในภาคอุตสาหกรรมสามารถเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการทำเครื่องสำอาง ยาสีฟัน ทำดินปืน พุ ดอกไม้ไฟ และถ่านยังขยายเป็นธุรกิจต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9deayzE73ig
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง