ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลูกข้าวลอยน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพรรณ เมธสาร
คำสำคัญ ข้าว
หน่วยงาน เกษตรกรแห่งบ้านสามชุก
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การปลูกข้าวลอยน้ำ อีกหนึ่งการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เมื่อยามเกิดวิกฤตน้ำท่วม หรือไม่สามารถทำนาบนพื้นดินได้ โดยการปลูกในภาชนะเพื่อใช้ไปลอยน้ำในแพลอยน้ำ เริ่มจากการเตรียมกล้าข้าวที่มีอายุ 15 วัน กระถางพลาสติก 1 ใบ วัชพืชท้องน้ำ(ผักตบชวา)ใส่ในภาชนะ 2/3 ส่วนของกระถาง ดินเลน 1 ส่วน ใส่บริเวณปากกระถาง เจาะดินตรงบริเวณกลางกระถาง นำกล้าข้าว 2-3 ต้นปักลงในกระถาง จากนั้นนำไปลอยน้ำในแพที่เตรียมไว้ รออายุข้าว ตามลักษณะของพันธุ์นั้น ๆ เพื่อเก็บเกี่ยว หากเกิดแมลงศัตรูข้าว แค่กดแพให้จมน้ำ 20 นาที ศัตรูข้าวก็จะไม่มีให้เห็นอีก ประหยัดเนื้อที่ ประหยัดปุ๋ย ได้ผลผลิตดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cKGMla8wnxA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ปลูกข้าวลอยน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง