ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยข้าวเขาวง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คำสำคัญ ข้าว;ข้าวเหนียวเขาวง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย “ข้าวเหนียวเขาวง” เป็นอีกพันธุ์ข้าวที่ถูกเรียกตามพื้นที่เพาะปลูก นั่นคืออำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งขึ้นชื่อทั้งรสชาติและความหอมนุ่ม จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication หรือ GI และเพื่อให้ทั้งเกษตรผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่ปลอดภัย ชาวบ้านที่นี่ยังร่วมกันทำวิจัยเพื่อหาแนวทางปลูกข้าวปลอดสารเคมี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9ulu0ptLG_w
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วิจัยข้าวเขาวง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง