ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง SULT1A1 Copy Numbers Variations in Thai Breast Cancer Patients Undergoing Tamoxifen Treatment
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภญ.ดร.วรรณพร เจริญโชคทวี
เจ้าของผลงานร่วม ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม
คำสำคัญ SULT1A1;prevalence;Thai;tamoxifen;breast cancer
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ยาทาม็อกซิเฟน (tamoxifen) เป็นยาต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ใช้รักษามะเร็งเต้านม ยานี้จะถูกเปลี่ยนรูปจากรูปดั้งเดิมที่ยังไม่ออกฤทธิ์ ให้กลายเป็นรูปที่ออกฤทธิ์ได้ และถูกกำจัดออกจากร่างกายด้วยเอ็นไซม์หลายชนิด เอ็นไซม์ sulfotransferase1A1 (SULT1A1) เป็นเอ็นไซม์หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนรูปของยานี้ โดยพบว่าจำนวนชุด (copy numbers) ของยีนที่สร้างเอ็นไซม์นี้มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของเอ็นไซม์ที่มันสร้าง งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาจำนวนชุดของยีน SULT1A1 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชาวไทยที่ใช้ยาทาม็อกซิเฟน เพื่อค้นหาความชุกและแสดงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนนี้ในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27221864
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


SULT1A1 Copy Numbers Variations in Thai Breast Cancer Patients Undergoing Tamoxifen Treatment is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง