ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสุทธิดา อ่อนละออ
คำสำคัญ นมมารดา มารดาทารกเกิดก่อนกำหนด
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย นมมารดาเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และการป้องกันโรคแก่ทารกเกิดก่อนกำหนด การศึกษาปัจจัยการทำนายการให้นมมารดาแก่ทารกเกิดก่อนกำหนดจึงศึกษาเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด ซึ่งผลของการศึกษาจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง