ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์อัดเม็ดอาหารปลาแบบมือหมุน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ราชันย์ วงษ์ทวี
เจ้าของผลงานร่วม ฉัตราวีรวุท จอมวรวงศ์
คำสำคัญ อาหารปลาเม็ด;แบบมือหมุน
หน่วยงาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปัญหาของเกษตรกรในการเลี้ยงปลาซึ่งต้นทุนในการเลี้ยงปลานั้น 70 เปอร์เซ็นต์นั้นจะเป็นค่าอาหารปลาเป็นส่วนมาก หากเกษตรกรจะพึ่งตนเองได้นั้นต้องสามารถผลิตอาหารปลาเองได้ ดังนั้นทางคณะนักวิจัยจึงได้คิดค้นอุปกรณ์อัดเม็ดอาหารปลาแบบใช้มือหมุน โดยดัดแปลงจากตัวบดหมูมาประกอบและติดตั้งแขนสำหรับมือหมุน ซึ่งสามารถที่จะใช้แรงงานคนในการประกอบอาหารปลาโดยการป้อนอาหารที่ผสมเสร็จแล้วใส่ในกระบอกและใช้มือหมุน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=uq68rH0jvNU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


อุปกรณ์อัดเม็ดอาหารปลาแบบมือหมุน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง