ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รวมศิลป์สร้างสรรค์ โทรทัศน์ครู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รังสรรค์ ไชยมาตย์
คำสำคัญ รวมศิลป์สร้างสรรค์;โทรทัศน์ครู
หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัญหาสำคัญของการเรียนศิลปะคือ เด็กนักเรียนจะไม่ค่อยชอบ และไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร เพราะถูกปลูกฝังว่าวิชานี้ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องเอาคะแนนส่วนนี้ ไปใช้สอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อ จึงคิดนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=D9g0f9Lajas
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รวมศิลป์สร้างสรรค์ โทรทัศน์ครู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง