ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บทบาทของ Runt-related transcription factors (RUNXs) ต่อการแพร่กระจายและการสร้างหลอดเลือดของเซลล์กลิโอมามนุษย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กานต์ แสงไพโรจน์
คำสำคัญ GLIOBLASTOMA;RUNX;INVASION;ANGIOGENESIS
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย RUNX1 และ RUNX2 เป็น transcription factor ที่ทำหน้าที่ควบคุมการแพร่กระจายและกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็งสมองกลิโอมามนุษย์ โดยควบคุมการแสดงออกของโมเลกุล MMPs และ VEGFA ผ่านทางวิถีสัญญาณ MAPK
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง