ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การระบาดและวินิจฉัยโรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ว่าที่ร้อยตรีบุญชาติ คติวัฒน์
คำสำคัญ โรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ การแพร่ระบาด
หน่วยงาน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การระบาดของโรคมีลักษณะการกระจายตัวของโรคแบบสุ่มกระจาย ต้นที่อยู่ใกล้กับต้นที่แสดงอาการของโรคจะแสดงอาการของโรคได้อย่างรวดเร็ว อาการของโรคในพันธุ์ต่างๆ คล้ายกัน คือ อาการยอดหงิกเหลือง ด่างเหลือง ด่างจุดวงแหวนบนผลและก้านใบ มะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายและพันธุ์ลูกผสม ถูกเข้าทำลายได้ช้ากว่าและมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆ ไม่พบเชื้อไวรัสแมลงทุกชนิด ไม่พบการถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดจากผลเป็นโรค และพบเชื้อในตำลึงที่แสดงอาการใบด่าง เหลือง และลดรูป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การระบาดและวินิจฉัยโรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง