ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ถิระภัทร จิระนรวิชย์
คำสำคัญ หุ่นยนต์กู้ระเบิด
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หุ่นยนต์กู้ระเบิดกะทัดรัด ข้อมูลทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ว่าใช้กระแสร์ประมาณเท่าไหรจากกล้องไอพีคาเมล่าส่วนควบคุมแขนกลรวมข้อมูลทั้งหมดส่งผ่านคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างในผ่านทางไวเล็ตจีเก็ตเวย์แล้วส่งไปยังฝั่งควบคุมอีกทีหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Qb-qzNeMtUg
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง