ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบจำลองเครื่องเตือนเพลิงไหม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วเรศ หล้าสุวงค์
คำสำคัญ แบบจำลอง;เครื่องเตือนเพลิงไหม้
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในปัจจุบันระบบต่างๆ ภายในโรงงานนั้นเริ่มการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเป็นการสะดวกสบายและประหยัดพลังงานทางด้านต่างๆ การที่จะใช้ระบบอัตโนมัติต้องศึกษาระบบเพื่อให้เหมาะสมกับโรงงาน หากไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้หรือกับโรงงานได้ และระบบที่จะพูดถึงนั้นเครื่องเตือนเพลิงไฟไหม้ โรงงานส่วนใหญ่จึงหันมาพึ่งระบบอัตโนมัติ โดยการเขียนโปรแกรม ซึ่งระบบส่วนใหญ่จะหันมาใช้ระบบของPLC(Programmable Logic Control) เพราะการทำงานสามารถควบคุมได้ง่าย และเป็นที่นิยมของโรงงานอยู่อย่างมาก ในการทดลองนั้นได้ประสบผลสำเร็จ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ทางโปรแกรม PLC ได้ทำงานตามโปรแกรมที่เขียนไว้คือตรวจสอบปริมาณน้ำในแท้งน้ำ และ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะมีเสียงดังเตือน และจะมีไฟกระพริบแสดงให้รู้ว่าเกิดเพลิงไหม้ ประตูจะเปิดอัตโนมัติ และระบบควบคุมเพลิงไหม้จะทำงานให้น้ำไหลมาตามท่อเพื่อควบคุมเพลิงไหม้ ที่ตู้ควบคุมจะมีไฟเตือนสีแดงว่าเกิดเพลิงไหม้ จนกว่าเราจะไปกดสวิตซ์ Reset เพื่อให้โปรแกรมกลับมาทำงานตามสภาวะปกติ ที่ตู้ควบคุมจะมีไฟแสดงสีเขียวเพื่อยืนยันว่าอยู่ในสภาวะปกติไม่เกิดเพลิงไหม้ โดยสามารถที่จะจำลองการใช้งานได้เหมือนจริง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Y9YXOUpPO-A
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แบบจำลองเครื่องเตือนเพลิงไหม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง