ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบวงจรเข้ารหัส ถอดรหัสลับแบบเคออติกสำหรับความปลอดภัยในการสื่อสาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา
เจ้าของผลงานร่วม นางสาววณริสรา คงปรีชา , นายทศพล อโณทัยไพบูลย์
คำสำคัญ การออกแบบ;วงจรเข้ารหัส ถอดรหัสลับแบบเคออติก;ความปลอดภัยในการสื่อสาร
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การออกแบบวงจรเข้ารหัส ถอดรหัสลับแบบเคออติกสำหรับความปลอดภัยในการสื่อสารโดยอาศัยปรากฏการณ์ไม่เป็นเชิงเส้นในวงจรกรองสัญญาณดิจิตอล วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงทฤษดีและหลักการเกิดปรากฎการเคออสในสัญญาณวงจรคอมพิวเตอร์หรือดิจิตอลฟิวเตอร์รวมทั้งการทำงานของเคอิเดคอนเดอร์บนพื้นฐานของดิจิตอลฟิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมเป็นหลักโดยการจำลองการทำงานจากนั้นโครงสร้างของวงจรที่เอามาสร้างเป็นฮาร์ทแวร์บนตัวอุปกรณ์เอสพีซีเอและศึกษาการใช้ภาษาวีเฮดดีเอลในการออกแบบตัววงจรดิจิตอลและศึกษากับตัวอนุกรม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=f8s9vRG3Ka4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การออกแบบวงจรเข้ารหัส ถอดรหัสลับแบบเคออติกสำหรับความปลอดภัยในการสื่อสาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง