ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลงานไม้จากต้นปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ร่วมจิตร นกเขา
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์
คำสำคัญ งานไม้;ต้นปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน วิทยาเขตขุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหา­รลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การนำเนื้อไม้ส่วนล­ำต้นของต้นปาล์มน้ำมันที่หมดอายุการให้ผลผลิตแ­ล้ว (ขยะเหลือทิ้งทางการเกษตร) มาสร้างเป็นไม้แผ่นสำเร็จรูป ที่มีคุณสมบัติสวยงามด้วยลายไม้เฉพาะตัวตา­มธรรมชาติของต้นปาล์ม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=te4j3h47rgQ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลงานไม้จากต้นปาล์มน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง