ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง application การปลูกข้าว Rice สาระ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
คำสำคัญ Application;การปลูกข้าว;Rice สาระ
หน่วยงาน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย application การปลูกข้าว Rice สาระ ถอดเนื้อหาจากหนังสือ "การปลูกข้าว" มาพัฒนาเป็นแอพพิเคชั่นใน Smart Phone ที่ใช้ระบบ Android เพื่อเป็นคู่มีอ้างอิงข้อมูลการปลูกข้าวสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป อีกทั้งยังได้พัฒนาส่วนสำหรับบันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำนาของชาวนา ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบกำไรขาดทุนได้ทันที ทำให้สามารถวางแผนการผลิตข้าวทั้งในฤดูปลูกหรือฤดูถัดไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=idoCKTIxFY4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


application การปลูกข้าว Rice สาระ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง