ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารคดีสั้น จากน้ำพระราชหฤทัย...สู้ความสุขของปวงประชา ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
คำสำคัญ แนวคิดและทฤษฎี;การจัดการน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นั้นมีอยู่มากและหลากหลาย ซึ่งแนวความคิดหนึ่งนั้นคือโครงการกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งแม่น้ำป่าสักนั้นมีปริมาณน้ำไหลเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 2,400 ล้าน ลบ.ม. แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าปริมาณน้ำเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสักเพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูก และบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำในลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งส่งผลสืบเนื่องมายังกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=vcpS8lBl1rM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สารคดีสั้น จากน้ำพระราชหฤทัย...สู้ความสุขของปวงประชา ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง