ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารคดีน้ำ 03 ในหลวงกับพลังงานน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;พลังงานทดแทน;พลังงานน้ำ;ไฟฟ้าพลังงานน้ำ;เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย น้ำเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานทดแทน และเป็นต้นแบบของการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในชุมชนแบบบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์ น้ำสามารถเชื่อมโยงป่าต้นน้ำ ป่าไม้ ชุมชน และพลังงานให้อยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานแห่งการพัฒนาเชิงอนุรักษ์และความพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=w9u6NuhiDjw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สารคดีน้ำ 03 ในหลวงกับพลังงานน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง