ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายโสภณ ดำนุ้ย
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ องค์การสวนสัตว์;อนุรักษ์พันธุกรรมพืช;อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์;พรรณไม้;พรรณพืช;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย องค์การสวนสัตว์ได้มีนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดการการศึกษา งานอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สวนพฤกษศาสตร์ ได้ดำเนินการมาเป็นลำดับ นอกจากดำเนินการเรื่องสัตว์แล้วยังมีการจัดการเรื่องของพรรณไม้หลาย ๆ ชนิดรวบรวมไว้ ซึ่งในการดำเนินการได้เริ่มดำเนินการจากสวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และสวนสัตว์เชียงใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=e9dQ8RoOG-M
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง