ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายโสภณ ดำนุ้ย
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ องค์การสวนสัตว์;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัจจุบันนี้องค์การสวนสัตว์ ได้ดำเนินการในเรื่องของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งทางสวนสัตว์ได้รับสนองโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ซึ่งได้ดำเนินการทั้งทางด้านภูมิทัศน์ พื้นที่ การจัดการสัตว์ให้อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=hS1KfNES5AQ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง