ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพรชัย จุฑามาศ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช;ธนาคารพืชพรรณ;พืชพรรณ
หน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีจุดเริ่มต้นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีรับสั่งกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและเป็นผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=tFPiikPIZsQ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง