"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  "น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ
เจ้าของผลงาน :  ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบาย :  ปูดเบญกานีเกิดจากแมลงไปวางไข่ในต้นโอ๊ก ต้นไม้ก็จะขับสารสร้างยางเหนียวๆมาหุ้มไข่ตัวแมลง กระทั่งมีลักษณะก้อนกลม ๆ ก้อนนี้แหละเรียกกันว่า “ปูดเบญกานี”
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=YYxTGEWmLXM&spfreload=10
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710