ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลาส้มอบแผ่นปรุงรสสำเร็จรูป (Crispy Plasom Fish Snack (Thai Style))
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุธีรา วัฒนกุล
เจ้าของผลงานร่วม เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ
คำสำคัญ ปลาส้มอบแผ่นปรุงรสสำเร็จรูป;ปลาส้มอบแผ่น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปลาส้มเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่นิยมในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่การรับประทานปลาส้มต้องผ่านกระบวนการปรุงสุกเสียก่อน จึงไม่เป็นที่นิยมมากนักในหมู่ผู้บริโภคส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนเมืองที่มีชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จุดประกายความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มอบแผ่นปรุงรสสำเร็จรูป ที่สามารถพกพาได้สะดวกและรับประทานได้ง่าย และยังมีรูปแบบการบริโภคที่หลากหลาย เช่น สามารถบริโภคได้ทันที หรืออาจนำไปบริโภคคู่กับอาหารชนิดอื่นเช่น สลัดหรือโจ๊ก ก็เป็นการเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารมื้อนั้นได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง