ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นจำลองแผลกดทับ (PRESSURE ULCER MODEL)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิณพิชญ์ชา มะมม
เจ้าของผลงานร่วม มรรยาท รุจิวิชชญ์
คำสำคัญ หุ่นจำลองแผลกดทับ;แผลกดทับ;PRESSURE ULCER MODEL
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หุ่นจำลองสร้างจากยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตในประเทศที่มีราคาถูก มีความยืดหยุ่น ระบายสีและตกแต่งที่มีลักษณะเสมือนแผลกดทับจริง และกันน้ำ ทำให้สามารถใช้เป็นแบบสอนและแบบฝึกทำความสะอาดแผลที่ต้องใช้น้ำยาหลายชนิดได้ โดยมีแผ่นจำลองแผลกดทับครบถ้วนทั้ง 6 ระดับตามมาตรฐานสากล โดยนำมาใช้ร่วมกับการสอนและการสาธิตแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลรวมทั้งญาติผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความแตกต่างและทักษะการทำความสะอาดของแผลกดทับรวมทั้งเทคนิคการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในแต่ละระดับทั้ง 6ระดับ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง