ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องวัดความเร็วแบบบอลลูนฮีเลียม (Helium-balloon Anemometer)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา
คำสำคัญ เครื่องวัดความเร็วแบบบอลลูนฮีเลียม;บอลลูนฮีเลียม;Helium-balloon Anemometer
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สิ่งประดิษฐ์ที่มีลักษณะเป็นกลอุแปกรณ์แขนหมุนรอบต่อเนื่องได้ที่ผูกยึดกับเชือกดึงบอลลูนฮีเลียมให้ลอยในระดับที่ต้องการวัดความเร็วลมใช้วัดทั้งอัตราเร็วและทิศทางของลม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง