ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง (Sustainable Energy Stove)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิตติ มงคลชัยอรัญญา
เจ้าของผลงานร่วม ราชัน คล้ายจินดา , งามเนตร พงศ์ประทีปชัย , จิระนันท์ มีคำ , พชรวรรณ พงษ์สรอย , ปัณณวิชญ์ ซาไข
คำสำคัญ เตาประหยัดพลัง;Sustainable Energy Stove
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงเป็นเตาสำหรับตุ๋น ใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน ประกอบด้วย ตัวเตา ที่มีช่องใส่ถ่าน และฝาเปิด-ปิด ส่วนนอกเตาทำหน้าที่ในการกักความร้อนและเป็นปากทางเข้าออกของอากาศ ตัวเตาเป็นส่วนที่ทำด้วยอลูมิเนียม ผนังชั้นในฉาบด้วยดินเหนียว ผสมปูนซีเมนต์และแกลบเผา เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน ช่อนใส่ถ่านเป็นช่องที่อยู่เหนือรังผึ้งสำหรับเติมถ่าน จะมีฝาเลื่อนสำหรับเปิด-ปิด บริเวณช่องใส่ถ่านและช่องนำขี้เถ้าออก เพื่อไม่ให้เสียความร้อน ปล่องระบายความร้อน เป็นส่วนที่ต่อออกมาระหว่างผนังชั้นนอกและผนังชั้นใน ใช้สำหรับระบายอากาศเสียออกทางปล่องระบายความร้อน ลดการฟุ้งกระจายของควันหรืออากาศเสีย ตัวครอบเตาเป็นส่วนกักเก็บความร้อนภายใน เป็นช่องระบายอากาศภายในสำหรับระบายความร้อนออกทางช่องระบายอากาศเสีย รังผึ้ง เป็นส่วนที่กั้นระหว่างช่องขี้เถ้าและที่ว่างเชื้อเพลิงบนรังผึ้ง ตะแกรง สำหรับหย่อนหม้อลงเตา เพื่อให้ผิวของหม้อสัมผัสความร้อนได้มากที่สุดและมีด้ามจับเพื่อป้องกันความร้อนสัมผัสกับผิวมือ ด้านบนของเตามีขนาดพอดีกับหม้อ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี