ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ภายในครัวเรือน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวรพันธ์ สมบัติธีระ
คำสำคัญ ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ซการผลิตก๊าซชีวภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาดไม่เกิน 10 ลบ.ม. ให้แก่พื้นที่เป้าหมายคือ ศูนย์การเรียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองหญ้าขาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งการนำเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์จะช่วยแก้ปัญหาการใช้ก๊าซหุงต้มที่มีราคาแพงและเป็นการส่งเสริมให้ทุกครัวเรื่อนผลิตพลังงานใช้เอง ช่วยให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเป็นการลดมลพิษทางกลิ่นอีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ภายในครัวเรือน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง